קשיי הסתגלות

במהלך החיים אנחנו מתמודדים עם שינויים משמעותיים. קצב החיים המהיר של היום מכריח אותנו להשתנות במהירות בהתאם לשינויי הסביבה .יש בינינו כאלה המסתגלים במהירות ויש שחווים קשיי הסתגלות .קשיים אלו גוררים לחצים נפשיים ופיסיים, נסיגה והתכנסות, חרדה, גילויי חוסר ביטחון ודימוי עצמי נמוך.

כל שינוי בחיים בין אם הוא רצוי ובין אם כפוי משפיע עלינו ומעורר בנו רגשות עזים ועמוקים.שינוי בחיים קורא תיגר על הזהות שלנו. הזהות העצמית כפי שהכרנו אותה נסדקת ,גם אם השינוי הוא לטובה וודאי אם השינוי הוא לרעה.

התחושה היא ש"המציאות כבר לא תהיה לעולם מה שהייתה" ויש צורך להתארגן נפשית מחדש.

ישנם שינויים שהם חלק מהתהליכים הטבעיים, לדוגמה נישואין, הרחבת המשפחה, לבטים בקשר למקום עבודה ,יציאה לפנסיה, התרוקנות הקן המשפחתי וישנם משברים כפויים כמו פיטורין מהעבודה, מחלות, פרידה מאהוב, מוות של קרובים. במצבים של שינוי ישנם קשיי הסתגלות מאחר ועלינו לגבש מחדש את המציאות הקיומית ואת הזהות שלנו נוכח האירוע המשנה את הסביבה החיצונית ואת העולם הפנימי שלנו.

בתקופות המעבר, עד להשגת האיזון מחודש, אנו חשופים ופגיעים ועם זאת מסוגלים להיפתח לאפשרויות שלא ידענו על קיומן.טיפול מיד עם תחילת השינוי או במידת האפשר עוד לפני שהשינוי מתחיל ,עוזר לאדם המתמודד עם קשיי ההסתגלות.